Follow us at:

सार्वजनिक गरिएका गुनासो/उजुरीहरु

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान

2019-08-05
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
अस्पताल/स्वास्थ्य चौकीमा अनियमितता

2019-08-11
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कर्मचारीसंग सम्बन्धित गुनासो

2019-08-12
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
पर्किङ्ग सम्बन्धि गुनासो

2019-08-13
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
यातायात व्यवस्था कार्यालयसंग सम्बन्धित गुनासो

2019-08-13
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कार्यालय अभिलेख/रेकर्ड सम्बन्धि गुनासो

2019-08-13
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण

2019-08-12
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
टेलिकम संग सम्बन्धित गुनासो

2019-08-11
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
यातायात व्यवस्था कार्यालयसंग सम्बन्धित गुनासो

2019-08-12
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
यातायात व्यवस्था कार्यालयसंग सम्बन्धित गुनासो

2019-08-12
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वन सम्बन्धि

2019-08-12
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सार्वजनिक निर्माणमा सम्बन्धी

2019-08-07
View

सम्पर्क ठेगाना