Follow us at:

सार्वजनिक गरिएका गुनासो/उजुरीहरु

गुनासो/उजुरी प्रकृति
यातायातका साधनको बिषयमा गरिने गुनासो

2019-07-29
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कर्मचारीसंग सम्बन्धित गुनासो

2019-08-08
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कर्मचारीसंग सम्बन्धित गुनासो

2019-08-05
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कर्मचारी माथिको भेदभाव

2019-08-08
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सडकपेटी/ फुटपाथमा आवतजावत गर्न समस्या

2019-08-06
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सडक पुलसंग सम्बन्धित गुनासो

2019-08-07
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
खरिदमा अनियमितता

2019-08-02
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सिमा सुरक्षा सम्बन्धि

2019-08-06
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
पशुपंछी पालन समन्धमा

2019-08-05
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
विश्वविद्यालयसँग संबन्धित गुनासो

2019-07-26
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
यातायात व्यवस्था कार्यालयसंग सम्बन्धित गुनासो

2019-08-05
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सडक पुलसंग सम्बन्धित गुनासो

2019-08-05
View

सम्पर्क ठेगाना