Follow us at:

सार्वजनिक गरिएका गुनासो/उजुरीहरु

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वातावरण सम्बन्धि

2076-04-25 14:08 PM
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
टेलिकम संग सम्बन्धित गुनासो

2076-05-01 14:08 PM
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
गुनासो/उजुरी फारम

2076-05-01 14:08 PM
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कर छलीसंग सम्बन्धित गुनासो

2076-05-01 13:08 PM
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
पर्किङ्ग सम्बन्धि गुनासो

2076-05-01 13:08 PM
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण

2076-05-01 13:08 PM
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण

2076-05-01 13:08 PM
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सडक पुलसंग सम्बन्धित गुनासो

2076-05-01 10:08 AM
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सुझाव सम्बन्धी

2076-04-32 10:08 AM
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
हत्या/हिंसा

2076-04-31 11:08 AM
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
विद्युत सम्बन्धि गुनासो

2076-04-32 19:08 PM
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
गुनासो/उजुरी फारम

2076-04-32 07:08 AM
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वातावरण सम्बन्धि

2076-04-20 19:08 PM
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सामाजिक संजालको दुरुपयोग

2076-04-24 14:08 PM
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कार्यालय अभिलेख/रेकर्ड सम्बन्धि गुनासो

2076-04-30 08:08 AM
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
बैंक/वित्तीय संस्था तथा सहकारीसंग सम्बन्धित गुनासो

2076-04-15 15:07 PM
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
खरिदमा अनियमितता

2076-04-28 09:08 AM
View

गुनासो पोर्टल

Online
Facebook
Twitter
Phone
SMS
Fax

हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोको ताजा अवस्था

359

कुल प्राप्त गुनासो

25

फर्छ्यौट भएको

26

समाधान भएको

62

प्रशोधन/अनुसन्धान गरिदै

62

हेरिएको

184

नहेरिएको

धेरै गुनासो प्राप्त भएका कार्यालयहरु

35

प्रहरी प्रधान कार्यालय

28

यातायात व्यवस्था विभाग

20

सडक विभाग

15

काठमाण्डौं महानगरपालिका

15

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

13

गृह मन्त्रालय

धेरै गुनासो प्राप्त भएका गुनासो प्रकृतिहरु

43,32,12,9,9,8
  • सडक पुलसंग सम्बन्धित गुनासो - 43
  • यातायात व्यवस्था कार्यालयसंग सम्बन्धित गुनासो - 32
  • कर्मचारीसंग सम्बन्धित गुनासो - 12
  • बाणिज्यसंग सम्बन्धित गुनासो - 9
  • सामाजिक संजालको दुरुपयोग - 9
  • सुझाव सम्बन्धी - 8
सम्पर्क ठेगाना