Follow us at:

सार्वजनिक गरिएका गुनासो/उजुरीहरु

गुनासो/उजुरी प्रकृति
स्वास्थ्य चौकी/अस्पतालसंग सम्बन्धी

2076-05-27 09:44:04
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
यातायातका साधनको बिषयमा गरिने गुनासो

2076-05-31 09:37:26
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
मानव तस्करी

2076-05-26 12:29:42
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सुझाव सम्बन्धी

2076-05-22 15:17:05
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रभावकारी नभएको

2076-05-19 10:59:13
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
घुस/रिसवत लेनदेन

2076-05-18 15:50:04
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सोधपुछ सम्बन्धी

2076-05-18 15:13:45
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कारागारमा हुने अनियमितता र बन्दीमाथि हुने दुर्व्यवहार

2076-05-17 15:36:49
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
उर्जा, सिचाई तथा जलश्रोतका समस्या सम्बन्धमा

2076-05-15 14:27:58
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सामाजिक संजालको दुरुपयोग

2076-05-15 09:31:32
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
शान्ति सुरक्षामा असर गरेको सम्बन्धी

2076-05-12 07:25:02
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
फोहोर व्यवस्थापन नभएको

2076-05-11 08:00:42
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
विद्युत सम्बन्धि गुनासो

2076-05-10 14:51:04
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कर्मचारीसंग सम्बन्धित गुनासो

2076-05-29 13:41:52
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2076-05-06 13:06:51
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
विश्वविद्यालयसँग संबन्धित गुनासो

2076-05-04 13:15:08
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सडक पुलसंग सम्बन्धित गुनासो

2076-05-03 15:51:07
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
जग्गा जमिन सम्बन्धि गुनासो

2076-05-03 14:19:23
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2076-05-03 14:10:38
View

गुनासोको लागि उपलब्ध च्यानलहरू

Online
Facebook
Twitter
Phone
SMS
Fax

हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोको ताजा अवस्था

1044

कुल प्राप्त गुनासो

155

फर्छ्यौट भएको

137

समाधान भएको

313

प्रशोधन/अनुसन्धान गरिदै

167

हेरिएको

272

नहेरिएको

धेरै गुनासो प्राप्त भएका कार्यालयहरु

124

प्रहरी प्रधान कार्यालय

61

काठमाण्डौं महानगरपालिका

34

यातायात व्यवस्था विभाग

33

सडक विभाग

30

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

26

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

धेरै गुनासो प्राप्त भएका गुनासो प्रकृतिहरु

1021,995,99,56,45,45
  • लागु पदार्थको दुरुपयोग - 1021
  • भन्सार/राजस्व छली - 995
  • सडक पुलसंग सम्बन्धित गुनासो - 99
  • कर्मचारीसंग सम्बन्धित गुनासो - 56
  • सुझाव सम्बन्धी - 45
  • यातायात व्यवस्था कार्यालयसंग सम्बन्धित गुनासो - 45

गुनासो प्राप्त भएका च्यानलहरु

सम्पर्क ठेगाना