प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण निजामति किताबखानाको सुचना अनुसार ऊक्त कार्यालयको ईमेलमा बिबरण अद्यावधिक गर्न पठाईएको 10 दिन बितीसक्दा हाल सम्म पनि कार्य सम्पादन भएको छैन। किन होला? कि काम नहुने हो??
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७४-९-१८
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
  •  
  • 1) सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • उ.स. रमेश न्यौपाने, शा.अ. शेखर निधि पौडेल
  • ०१४२००५२८
  • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
  • उल्लेखित विषयमा निजामती किताबखानालाई जानकारी दिईसकेकाले कारवाही फर्छ्यौटका लागि अनुरोध छ
  • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७४-१०-९
ताजा अवस्था तपाइको गुनासो हेलो सरकार कक्षले अनुगमन गर्दै छ|