प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण @Hello_Sarkar के नेपाली बालबालिकाहरु अक्सफोर्ड, एन.जी.ओ. हरुको खोप परिक्षण गर्ने बस्तु हो ? हरेक नेपालीले सहि औषधी उपचार पाउनु पर्ने हकअधिकार छ l नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यो स्वीकृत परिक्षण हो कि होइन? जनता जान्न चाहन्छ ! जवाफ पाम ! भोलि परिक्षण फेल खायो भने के हुन्छ ?
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७४-९-१७
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
  •  
  • 1) स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • रामहरि लामिछाने, उपसचिव
  • ४२६९७३५
  • lamichhhane.rh@gmail.com
  • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
  • आवश्यक कारवाही गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागलाई निर्देशन दिईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
  • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७४-१०-७
ताजा अवस्था तपाइको गुनासो हेलो सरकार कक्षले अनुगमन गर्दै छ|