प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण सरकारी गाडीलाई कुनै नियम लाग्दैन? के कस्तो कारवाही होला? नियम सबैलाइ बराबरी होइन र?
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७४-९-२४
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
  •  
  • 1) गृह मन्त्रालय
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • रमा अाचार्य, उपसचिव
  • ४२११२६२
  • acharyasrama4@gmail.com
  • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
  • संम्वन्धित निकायलाई जानकारी गराईसकेको छ ।
  • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७४-१०-७
ताजा अवस्था तपाईंको गुनासो कारवाहिको प्रक्रियामा छ ।