प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण चौधरी समूहको चाउचाउको गुणस्तर कमजोर भएकोले कारवाही होस् |
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७४-१०-२८
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
  •  
  • 1) आपूर्ति मन्त्रालय
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • उ.स.प्रेमप्रसाद आचार्य
  • ९८५१११००५९
  • mos.gov.np@gmail.com
  • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
  • आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा आवश्कय कारवाहीका लागि पठाइएको ।
  • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७४-११-६
ताजा अवस्था तपाईंको गुनासो कारवाहीका लागि सम्बिन्धित कार्यालयमा पठाईएको छ र अब सोही कार्यालयबाट गुनासो माथी कारवाही हुनेछ ।