प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण नेपालको संविधानले अंग्रेजी भाषा चिन्दैन, तर दातृ निकाय खुसी पार्न प्रायसः प्रतिवेदन अंग्रेजीमा बनाइन्छन्। पहिला त्यसमा सुधार गरि नेपाली र अंग्रेजीमा आउने बनाउन जरुरी छ। @Hello_Sarkar
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७४-११-२७
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
ताजा अवस्था परिपत्र गरिएको संदेश