प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण चक्रपथ अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएको विषयमा दिएको निवेदन संलग्न छ |
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७४-११-२७
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
  •  
  • 1) सहरी विकास मन्त्रालय
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • निर्माण कुमार कार्की, उप सचिव
  • ४२००००४
  • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
  • प्राप्त निवेदन/गुनासो यस मन्त्रालयको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसंग सम्बन्धित भएकोले आवश्यक कारवाहिको लागि तहाँ पठाइएको ।
  • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७४-११-२७
ताजा अवस्था तपाईंको गुनासो कारवाहिको प्रक्रियामा छ ।