प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण पत्रिकामा विज्ञापन नै गरेर चन्दा मागिएको छ ।कतै यिनीहरू ठग पो हुन् कि @Hello_Sarkar
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७५-१२-१
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
 •  
 • 1) गृह मन्त्रालय
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • रमा अाचार्य, उपसचिव
 • ४२११२६२
 • acharyasrama4@gmail.com
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • सुझावको लागि धन्यवाद ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-१२-४
 •  
 • 2) हेलो सरकार, काठमाडौँ
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • सीता ढकाल,
 • ०१४२११०८७
 • 1111@nepal.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • तत्काल अनुगमन गरेर यथार्थ के हो?पोर्टलमा अपडेट गराइ गुनासो फर्छ्यौट कार्यमा सहयोग पुर्याइदिनुहुन ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-१-१०
 •  
 • 3) गृह मन्त्रालय
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • रमा अाचार्य, उपसचिव
 • ४२११२६२
 • acharyasrama4@gmail.com
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • कारवाही गर्न हु न।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-१-१०
 •  
 • 4) नेपाल प्रहरी
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • SSP Shailesh Thapa Kshetri
 • ९८५१२९२१११
 • info@nepalpolice.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • प्राप्त गुनासो कार्यान्वयनको लागी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा सादर अनुरोध गरीएको छ ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-१-१३
 •  
 • 5) हेलो सरकार, काठमाडौँ
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • सीता ढकाल,
 • ०१४२११०८७
 • 1111@nepal.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • धन्यवाद ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-१-२२
ताजा अवस्था गुनासो माथीको छानवीन पुरा भइ सकेको छ ।
गुनासो माथिको अन्तिम निर्णय गुनासो कार्यान्वयनको लागी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा सादर अनुरोध भन्ने लेखी आएकोले फर्छ्यौट गरिएको ।