प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण जिल्ला सिरहा अस्पतालमा रसिदको नाउँमा रू ५० अलग जाँच खुन पिसाब रू२९० लिन्छ र अस्पतालमा अौषधी दिदैन बाहिर जानू भन्छ नि:शुल्कको नाउँमा ब्रहम लुट
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७५-१२-१
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
 •  
 • 1) स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • रामहरि लामिछाने, उपसचिव
 • ४२६९७३५
 • lamichhhane.rh@gmail.com
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • आवश्यक कारवाही गर्न जिल्ला अस्पताल सिराहामा लेखि पठाएको ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-१२-२९
 •  
 • 2) हेलो सरकार, काठमाडौँ
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • सीता ढकाल,
 • ०१४२११०८७
 • 1111@nepal.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • यस वारे सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त जवाफ पोर्टलमा अपडेट गराइ गुनासो फर्छ्यौट कार्यमा सहयोग पुर्याइदिनुहुन
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-१-१०
ताजा अवस्था तपाईंको गुनासो कारवाहीका लागि सम्बिन्धित कार्यालयमा पठाईएको छ र अब सोही कार्यालयबाट गुनासो माथी कारवाही हुनेछ ।