प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण ck रावत ले छुट्टै मदेश को माग को मुद्दा छोडेका हुन भने , उनका हर्ता कर्ता ले हिजो आज स्वतन्त्र मदेश को नाम मा समाजिक संजालमा व्यापक प्रचार प्रसार गरिरहेका छ्न ।यसको जवाफ कसले दिने ?
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७५-१२-१
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
 •  
 • 1) गृह मन्त्रालय
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • रमा अाचार्य, उपसचिव
 • ४२११२६२
 • acharyasrama4@gmail.com
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • अनुसन्धान तथा छानविन गरि कार्वाहि गर्न हुन।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-१२-४
 •  
 • 2) हेलो सरकार, काठमाडौँ
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • सीता ढकाल,
 • ०१४२११०८७
 • 1111@nepal.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • यस वारेको उपयुक्त जवाफ पोर्टलमा अपडेट गराइ गुनासो फर्छ्यौट कार्यमा सहयोग पुर्याइदिनुहुन ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-१-१०
 •  
 • 3) गृह मन्त्रालय
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • रमा अाचार्य, उपसचिव
 • ४२११२६२
 • acharyasrama4@gmail.com
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • छानविन गरि कार्वाही गर्न हुन ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-१-१०
 •  
 • 4) हेलो सरकार, काठमाडौँ
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • सीता ढकाल,
 • ०१४२११०८७
 • 1111@nepal.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-१-२२
ताजा अवस्था गुनासो माथीको छानवीन पुरा भइ सकेको छ ।
गुनासो माथिको अन्तिम निर्णय छानविन गरि कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाइएकोले फर्छ्यौट गरिएको ।