प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण सरकारले अनाबश्यक सार्बजनिक बिदा कटौती गरेको कुरा स्वागतयोग्य छ।सरकारी र निजी स्कूलको बीच शिक्षाको गुणस्तरमा पार्ने एउटा कारण सरकारी र निजी स्कुलको लामो बिदा पनि हो।अतः स्कुलमा पनि दशै बिदा र बर्षे बिदा घटाएर क्रमसः 10 दिन र 30 दिन कायम गरे पढ़ाई हुने दिन बढ्न गई शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुने थियो कि?
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७५-१-२
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
 •  
 • 1) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • Dhundi Raj Aryal, Under Secretary
 • ४२००३४०
 • aryaldhundi27@gmail.com
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • पाविके पत्राचार भयो ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-१-६
 •  
 • 2) हेलो सरकार कक्ष (केन्द्रीय)
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • कुलप्रसाद भट्टराई
 • ०१४२११०८७
 • info@nepal.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • धन्यवाद ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-५-४
ताजा अवस्था गुनासो माथीको छानवीन पुरा भइ सकेको छ ।
गुनासो माथिको अन्तिम निर्णय सुझावको लागि धन्यवाद ।