प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण @Hello_Sarkar आज बाट कोशि टप्पू मा ,अर्ना, गरणा हुदै छ ! भैसी लाइ ,अर्ना, भनी गलत तथ्यांक प्रस्तुत नहोस !! अर्ना गणना मा दलका नेता र प्रशासनका कर्मचारी यसमा ध्यान जाओस सरकार। आरक्षमा चरनकालाई छाडिएका भैसि बर्षेनी गणना गरि अर्नाको सडख्या बृदि भएको गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरिदैछ।
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७५-१-४
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
  •  
  • वन तथा वातावरण मन्त्रालय
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • Bimal Kumar Acharya under secretary ( tech.)
  • 4211567
  • bkacharya@mofe.gov.np
  • ताजा अवस्था तपाइको गुनासो प्राप्त भयो हामीले कारबाहीको जानकारी गराउने छौं ।