प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण ललिता निवास लगायत देशभरका सरकारी जग्गाहरु भूमाफियाहरुले व्यक्तिको नाममा पास गरेको भन्ने सुनियो। त्यस्तै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन परिसर वरपरका जग्गाहरु पनि व्यक्तिहरुको नाममा पास गरेको हल्ला छ? कुरा के हो उचित छानविन होस् सरकार!
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७६-१-२
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
 •  
 • 1) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • राम वहादुर के.सी.
 • ४२११६६६
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • मिति २०७६।०१।०९ को पत्रबाट भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई आवश्यक कार्यार्थ लेखी पठाएको ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-१-१०
 •  
 • 2) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • राम वहादुर के.सी.
 • ४२११६६६
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट मिति २०७६।२।२। मा मालपोत कार्यालय चितवनलाई प्रतिवेदन पेश गर्न पत्राचार ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-२-७
 •  
 • 3) हेलो सरकार, काठमाडौँ
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • सीता ढकाल,
 • ०१४२११०८७
 • 1111@nepal.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • धन्यवाद ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-३-४
ताजा अवस्था गुनासो माथीको छानवीन पुरा भइ सकेको छ ।
गुनासो माथिको अन्तिम निर्णय भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट मिति २०७६।२।२। मा मालपोत कार्यालय चितवनलाई प्रतिवेदन पेश गर्न पत्राचार भन्ने लेखी आएकोले फर्छ्यौट गरिएको ।