प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण देव: बिकास बैंकको ललितपुरकै एकमात्र शाखा टंगाल(लगनखेल)मा १०:३०बजे जानकारी गराएर बैंकले बोलाएको समयमै रु९५००००को चेक साट्नजाँदा 'यहाँ पैसा छैन,बानेश्वर जानु'भन्छन्।नहुने भए किन बोलाउनु?बैंकले जे गरेपनी हुनेहो?ग्राहकलाई दु:ख मात्र दिने यस्ता बैंकलाई कारबाहीगर्नुपर्‍यो
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७६-१-२
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
 •  
 • 1) अर्थ मन्त्रालय
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • श्याम प्रसाद आचार्य, शाखा अधिकृत
 • ४२००४२१
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • आबश्यक कारवाही गरी यस महाशाखालाई जानकारी दिनु हुन।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-१-२
 •  
 • 2) वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशखा
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • info@nepal.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • श्री नेपाल राष्ट्र बैंकलाई च.नं.1218 मिति 2076/01/11 मा पत्राचार गरिएको ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-१-२३
 •  
 • 3) हेलो सरकार, काठमाडौँ
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • सीता ढकाल,
 • ०१४२११०८७
 • 1111@nepal.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • यस वारेको प्रतिक्रिया सम्बन्धित निकायबाट लिएर पोर्टलमा अपडेट गराई गुनासो फर्छ्यौट कार्यमा सहयोग पुर्याइदिनुहुन।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-३-४
ताजा अवस्था तपाईंको गुनासो कारवाहीका लागि सम्बिन्धित कार्यालयमा पठाईएको छ र अब सोही कार्यालयबाट गुनासो माथी कारवाही हुनेछ ।