प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण काठमाडौं बाफल को ज्ञानोदय स्कुल ले class 8 मा नया student लागि admission होइन donation भनेर rs 6000/- लिनु हुदो रहेछ ! यस्तो कानुन अनुसार छ र !!
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७६-१-२
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
  •  
  • 1) हेलो सरकार, काठमाडौँ
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • सीता ढकाल,
  • ०१४२११०८७
  • 1111@nepal.gov.np
  • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
  • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-३-४
ताजा अवस्था गुनासो माथीको छानवीन पुरा भइ सकेको छ ।
गुनासो माथिको अन्तिम निर्णय विषय हाल सान्दर्भिक नदेखिएकोले फर्छ्यौट गरिएको ।