प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण यस जिल्लाको खाँदवारी क्षेत्र लगायतका जिल्लाको अधिकांस क्षेत्रमा विजुली छिनमा जाने/अाउने भैरहेको छ । यसलार्इ समयमै सुधार होस् ।
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७५-२-२
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
 •  
 • 1) नेपाल विद्युत प्राधिकरण
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • शोभा पौडेल भुपाल, प्रशासकीय अधिकृत
 • ०१४१५३२१५
 • Shobhapaudel22@gmail.com
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • उप-कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय वितरण तथा ग्राहकसेवा निर्देशशनालयमा तथा प्रसारण निर्देशानालयमा अावश्यक कार्यको लागि पत्राचार गरेको जानकारी गराउछौ
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-३-३१
 •  
 • 2) हेलो सरकार कक्ष (केन्द्रीय)
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • कुलप्रसाद भट्टराई
 • ०१४२११०८७
 • info@nepal.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • धन्यवाद ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-४-१५
ताजा अवस्था गुनासो माथीको छानवीन पुरा भइ सकेको छ ।
गुनासो माथिको अन्तिम निर्णय उप-कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय वितरण तथा ग्राहकसेवा निर्देशशनालयमा तथा प्रसारण निर्देशानालयमा अावश्यक कार्यको लागि पत्राचार गरेको जानकारी गराउछौ