प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण विषय : कामगरेबापतको पारिश्रमिक नपाएको सम्बन्धमा । महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा कैलाली जिल्ला टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ मा अवस्थित राजी जातिहरुको जातिगत संस्था राजी शाल्म समाजका अध्यक्ष चित्रबहादुर राजीले कैलाली जिल्ला टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ मा रहेको अपि कम्प्युटरमा फोटोकपी तथा टाइपिङ्ग सम्बन्धी काम राजी शाल्म समाज स्थापना भए देखि विगत २०७० साल सम्म गराई सो बापतको रकम अझै पनि फर्छयौट नभगरी हाल अर्को ठाउँमा फोटोकपी तथा टापिङ्ग गराउँदै आइरहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु । कामगरे वापतको रकम पटक पटक माग्न जाँदा आलटाल गर्ने, दिन्न के गर्न सक्छस् गर भनेर धम्की दिने जस्ता कार्य गर्दै आएकोले मैले काम गरेबापतको रकम उपलब्ध गराइदिनको लागि पहल गरिदन हुन श्रीमान समक्ष अनुरोध गर्दछु र नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण अनुदान पनि रोक्का गरिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु । निवेदक अपि कम्प्युटर ट्रेनिङ्ग सेन्टर टीकापुर कैलाली फोन नं. ०९१५६१३०७ ------------------------------------------- From -------------------------------------------- Api Computer Training Centre Hospital Road Tikapur-1, Kailali Phone and Fax No: 091561307 E-mail: apicyber2@gmail.com अध्यक्ष चित्र बहादुर राजीको फोन नं. ९८४८४४१३०३ र यसै इमेल साथ विल पनि पठाएको छु । र यस्तै विलहरु २३ पटक मागेर लगि सकेको छ । तर पेमेन्ट गरेको छैन भन्ने गुनासो कर्ताको गुनासो रहेको छ ।
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७६-२-९
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
  •  
  • 1) गृह मन्त्रालय
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • रमा अाचार्य, उपसचिव
  • ४२११२६२
  • acharyasrama4@gmail.com
  • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
  • तत्कालै आवश्यक अनुसन्धान तथा छानविन गरि कार्वाही गर्न हुन ।
  • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-२-९
ताजा अवस्था तपाईंको गुनासो कारवाहीका लागि सम्बिन्धित कार्यालयमा पठाईएको छ र अब सोही कार्यालयबाट गुनासो माथी कारवाही हुनेछ ।