प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण माध्यमिक तहको स्थायी शिक्षकलाई दरवन्दी भएको विद्यालयमा नराखी अर्कै विद्यालयको राहत दरवन्दीमा काजमा राखिएको सम्वन्धमा
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७६-२-९
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
  •  
  • शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • Dhundi Raj Aryal, Under Secretary
  • 4200340
  • aryaldhundi27@gmail.com
  • ताजा अवस्था तपाइको गुनासो प्राप्त भयो हामीले कारबाहीको जानकारी गराउने छौं ।