प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण निर्व्याजी ऋणको वारेमा भन्नेे विषयको गुनासोको १ प्रतिपत्र यसैसाथ संलग्न रहेको छ ।
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७५-२-३१
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
  •  
  • 1) राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • शा.अ.लालबहादुर बस्नेत
  • ०१४२००५९१
  • gunaso.nra@gmail.com
  • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
  • आवश्यक कार्यार्थ नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।
  • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-३-१३
ताजा अवस्था तपाईंको गुनासो कारवाहिको प्रक्रियामा छ ।