प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण बैंकिङ सेवा बारे : बैंकहरुले दिने सेवामा निकैनै भिन्नता पाईयो । कुन सेवा लिन कुन शाखा जाने, गुनासो कसलाई सुनाउने, सुचना अधिकारि को हो र विशेष गरि सुविधा प्रदान गर्ने समय एकिन भएको पाईन । ए.टी.एमको पिन नंबर लिन १ हप्ता सम्म कुराउने गरेको र सो समय, आवश्यक पर्ने कागजात समेत सबैले देख्ने ठाउँमा नराखेकोले सेवाग्राहिलाई समस्या भयो । मलाई नबिल बैकमा यो समस्या परेको हो, तर अरु बैंकको समेत यस्तै हालत छ। NRB को मार्फत प्रत्येक बैकले "नागरिक बढा पत्र" राखनै पर्ने निर्देशन पठाए सेवाग्राहिलाई सजिलो हुने थियो ।
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७६-२-२९
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
  •  
  • 1) अर्थ मन्त्रालय
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • श्याम प्रसाद आचार्य, शाखा अधिकृत
  • ४२००४२१
  • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
  • आबश्यक कारवाही गरी यस महाशाखालाई जानकारी दिनु हुन।
  • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-२-२९
ताजा अवस्था तपाईंको गुनासो कारवाहीका लागि सम्बिन्धित कार्यालयमा पठाईएको छ र अब सोही कार्यालयबाट गुनासो माथी कारवाही हुनेछ ।