प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय -२०७४ फाल्गुन मसान्त सम्मको रिक्त दरबन्दीलाई आधार मानी शिक्षक सेवा आयोगले हालसालै खोलेको शिक्षकको खुला बिज्ञापन बाट उत्रिण भइ आउने शिक्षकले २०७४ फाल्गुन मसान्त भन्दा पछि रिक्त भएको शिक्षक दरबन्दीमा करारमा नियुक्ति पाएको शिक्षकलाई बिस्थापन गर्छ कि गर्दैन जानकारी पाम न
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७५-३-२८
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
 •  
 • 1) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • राजन निरौला, निलमदेवी मानन्धर
 • ४२००३४०
 • 1111@nepal.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • करार भएका प्राय सबैको बिस्थापित हुने संभावना हुन्छ ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-३-२९
 •  
 • 2) प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • रामचन्द्र कोइराला
 • ०१४२११०८७
 • info@nepal.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • धन्यवाद ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-३-२९
ताजा अवस्था गुनासो माथीको छानवीन पुरा भइ सकेको छ ।
गुनासो माथिको अन्तिम निर्णय करार भएका प्राय सबैको बिस्थापित हुने संभावना हुन्छ ।