प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण Existing gravel road was destructed for road expansion in Janakpur-Jaleshwor-Bhitamod section, very long ago. But the work is going on very slow. Now as monsoon has approached, whole road not in service and been closed for days - all vehicles get stuck and sink in muddy road - what is instant response and temporary solution from Department of Roads, and why is whole work so so slow?
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७५-३-२८
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
 •  
 • 1) हेलो सरकार कक्ष (केन्द्रीय)
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • कुलप्रसाद भट्टराई
 • ०१४२११०८७
 • info@nepal.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गरी निवेदकलाई जानकारी दिने ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-३-२८
 •  
 • 2) हेलो सरकार, काठमाडौँ
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • सीता ढकाल, सूर्य बहादुर बस्नेत
 • ०१४२११०८७
 • 1111@nepal.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गरी निवेदकलाई जानकारी दिने ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-३-२८
 •  
 • 3) गृह मन्त्रालय
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • रमा अाचार्य, उपसचिव
 • ४२११२६२
 • acharyasrama4@gmail.com
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • अनुगमन गरी अावश्यक कारबाही गर्नु हुन ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-३-२८
 •  
 • 4) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • लेखनाथ ज्ञवाली, उपसचिव
 • ०१४२११५७०
 • lekhnathgyawali@gmail.com
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • आवश्यक कारबाही गरी यस मन्त्रालय र निवेदकलाई जानकारी गराउने ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-११-५
ताजा अवस्था तपाईंको गुनासो कारवाहीका लागि सम्बिन्धित कार्यालयमा पठाईएको छ र अब सोही कार्यालयबाट गुनासो माथी कारवाही हुनेछ ।