प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुल्मीको वेबसाइट। न यसमा शैक्षिक जानकारी, जिल्लामा हुने शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक गुनासा र समाधान,जिल्लाको शैक्षिक संस्थाहरुको तथ्यांक नै छ,अपुरा वेबसाइट संचालन गर्ने को? वेबसाइटमा राखेको तस्बिरको अर्थ के??
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७५-४-२५
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
  •  
  • 1) सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • उ.स. रमेश न्यौपाने, शा.अ. शेखर निधि पौडेल
  • ०१४२००५२८
  • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
  • अावश्यक कारवाही गर्ने ।
  • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-४-२७
ताजा अवस्था तपाईंको गुनासो कारवाहीका लागि सम्बिन्धित कार्यालयमा पठाईएको छ र अब सोही कार्यालयबाट गुनासो माथी कारवाही हुनेछ ।