प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण नेपालका नाफोखोर बैकहरू ग्राहक प्रति उतरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन? आज ATM मा समस्या आउदा विदाको दिन रे, २४ घण्टा ग्राहक सेवा चालु हुनु पर्छ कि पर्दैन? @Hello_Sarkar #laxmibank
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७५-५-२९
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
 •  
 • 1) अर्थ मन्त्रालय
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • श्याम प्रसाद आचार्य, शाखा अधिकृत
 • ४२००४२१
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • तँहा निकायसँग सम्बन्धित भएकोले प्रेषित ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-५-३१
 •  
 • 2) वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशखा
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • info@nepal.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • श्री नेपाल राष्ट्र बैंकलाई च.नं. 446 मिति 275/07/12 मा पत्राचार गरिएको ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-७-१३
ताजा अवस्था तपाईंको गुनासो कारवाहिको प्रक्रियामा छ ।