प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण नेपालका नाफोखोर बैकहरू ग्राहक प्रति उतरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन? आज ATM मा समस्या आउदा विदाको दिन रे, २४ घण्टा ग्राहक सेवा चालु हुनु पर्छ कि पर्दैन? @Hello_Sarkar #laxmibank
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७५-५-२९
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
  •  
  • 1) अर्थ मन्त्रालय
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • श्याम प्रसाद आचार्य, शाखा अधिकृत
  • ४२००४२१
  • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
  • तँहा निकायसँग सम्बन्धित भएकोले प्रेषित ।
  • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-५-३१
ताजा अवस्था तपाईंको गुनासो कारवाहीका लागि सम्बिन्धित कार्यालयमा पठाईएको छ र अब सोही कार्यालयबाट गुनासो माथी कारवाही हुनेछ ।