प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण बुद्धमायाले कति सम्म सहने हो ? महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मंत्रालयले मदद गर्नु पर्यो... थप विवरण यो लिंकबाट हेर्न सकिन्छ । https://t.co/MIi339WSrU
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७५-६-२५
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
  •  
  • 1) गृह मन्त्रालय
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • रमा अाचार्य, उपसचिव
  • ४२११२६२
  • acharyasrama4@gmail.com
  • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
  • सुझावको लागि धन्यवाद ।
  • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-६-२६
ताजा अवस्था तपाईंको गुनासो कारवाहिको प्रक्रियामा छ ।