प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण Hi mero gunaaso yo Cha yo rbb ko vacancy kahile samaa khulcha ak choti clear gardinu paryo Plz yo problem slove gardinu paryo sir
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७५-७-२०
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
  •  
  • लोक सेवा, आयोग
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • देवीप्रसाद सुवेदी उपसचिव
  • 9858777777
  • suchana@psc.gov.np
  • ताजा अवस्था तपाइको गुनासो प्राप्त भयो हामीले कारबाहीको जानकारी गराउने छौं ।