प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण hello i have a friend who has born in nepal and have a birth certificate too and studied in nepal upto bachlor level not only him his father and mother too born and live in nepal but unfurtunatly they dont have citizenship of nepal by which his son is also not getting citizenship and now he is in depression by thinking his future because to do any work we need citizenship what should he do to get citizenship is there any solution to him? please provide me answer i will be so thankful if you give me solution of this.
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७५-७-२०
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
 •  
 • 1) गृह मन्त्रालय
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • रमा अाचार्य, उपसचिव
 • ४२११२६२
 • acharyasrama4@gmail.com
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • जिल्ला प्रशासन कार्यालय सगँ समन्वय गर्नु हुुन ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-७-२५
 •  
 • 2) हेलो सरकार कक्ष (केन्द्रीय)
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • कुलप्रसाद भट्टराई
 • ०१४२११०८७
 • info@nepal.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • धन्यवाद।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-७-२५
ताजा अवस्था गुनासो माथीको छानवीन पुरा भइ सकेको छ ।
गुनासो माथिको अन्तिम निर्णय सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय सगँ समन्वय गर्नु हुुन ।