प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण My father (Hum nath pandey) went to City hospital bhairahawa in emergency ward as he was seriously injured.. he was alone and doctor denied to look after him unless he pays bill amount and bring medicine before check up to be done by doctor... he spend almost 20 minutes to fulfill formalities then only doctor look after him. They denied to look after him before he had paid his bills and brought medicines.. at end after struggling with pain he finally managed to meet doctor.. please take such action against the hospital.. as this is not only the case and this practice is going on like forever Sachin Pandey Official web site of hospital http://cityhospital.com.np/
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७५-७-२०
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
  •  
  • 1) स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • रामहरि लामिछाने, उपसचिव
  • ४२६९७३५
  • lamichhhane.rh@gmail.com
  • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
  • आवश्यक कारवाही गर्न स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश नं. ५ मा लेखि पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
  • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-८-१०
ताजा अवस्था तपाइको गुनासो हेलो सरकार कक्षले अनुगमन गर्दै छ|