Follow us at:

सार्वजनिक गरिएका गुनासो/उजुरीहरु

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2080-07-17 10:28:24
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2080-06-21 10:51:39
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सुझाव सम्बन्धी

2080-06-15 11:50:22
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कालोबजारी

2080-06-15 11:46:58
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2080-06-14 11:12:40
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सडक पुलसंग सम्बन्धित गुनासो

2080-06-14 11:03:23
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2080-06-14 10:58:18
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सडक पुलसंग सम्बन्धित गुनासो

2080-06-14 10:37:32
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
यातायातका साधनको बिषयमा गरिने गुनासो

2080-09-11 07:40:42
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2080-06-21 10:54:04
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
यातायात व्यवस्था कार्यालयसंग सम्बन्धित गुनासो

2080-06-14 17:05:19
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2080-06-10 16:14:58
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2080-06-10 15:58:43
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सुझाव सम्बन्धी

2080-06-10 14:24:39
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सडकपेटी/ फुटपाथमा आवतजावत गर्न समस्या

2080-06-10 10:58:00
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2080-06-10 10:53:02
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2080-06-10 10:49:08
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2080-06-10 10:46:15
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सडक पुलसंग सम्बन्धित गुनासो

2080-06-10 10:41:35
View

गुनासोको लागि उपलब्ध च्यानलहरू

Online
Facebook
Twitter
Phone
SMS
Fax

हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोको ताजा अवस्था

45958

गुनासो पोर्टलमा दर्ता भएको गुनासो

28565 (62.15%)

हेलो सरकार कक्षबाट फर्छ्यौट भएको गुनासो

80 (0.17%)

सम्बन्धित निकायबाट समाधान भएको गुनासो

8399 (18.28%)

सम्बन्धित निकायबाट प्रोसोधन/अनुसन्धान हुदै गरेको गुनासो

6912 (15.04%)

सम्बन्धित निकायबाट हेरिएको तर कार्य प्रक्रियामा नगएको गुनासो

2002 (4.36%)

सम्बन्धित निकायबाट नहेरिएको गुनासो

धेरै गुनासो प्राप्त भएका कार्यालयहरु

4467

प्रहरी प्रधान कार्यालय

3123

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

2115

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

1253

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

1117

सडक विभाग

1020

काठमाण्डौं महानगरपालिका

धेरै गुनासो प्राप्त भएका गुनासो प्रकृतिहरु

2443,1799,1540,1412,1223,1176
  • 2443 - वेबसाइटमा समस्या
  • 1799 - विद्युत सम्बन्धि गुनासो
  • 1540 - सोधपुछ सम्बन्धी
  • 1412 - कार्यालय अभिलेख/रेकर्ड सम्बन्धि गुनासो
  • 1223 - सडक पुलसंग सम्बन्धित गुनासो
  • 1176 - खानेपानी सम्बन्धित गुनासो

गुनासो प्राप्त भएका च्यानलहरु

सम्पर्क ठेगाना