Follow us at:

सार्वजनिक गरिएका गुनासो/उजुरीहरु

गुनासो/उजुरी प्रकृति
स्थानीय तह सम्बन्धी गुनासो

2077-09-05 09:29:36
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
भन्सार/राजस्व छली

2077-08-08 12:52:15
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
स्थानीय तह सम्बन्धी गुनासो

2077-08-05 13:41:18
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कालोबजारी

2077-08-05 13:23:46
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सुझाव सम्बन्धी

2077-07-14 17:26:34
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सोधपुछ सम्बन्धी

2077-07-13 16:57:15
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
धम्कि/असूली धन्दा

2077-07-06 12:52:01
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कर्मचारीसंग सम्बन्धित गुनासो

2077-07-02 14:25:31
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सार्वजनिक अपराध सम्बन्धी गुनासो

2077-06-24 11:01:40
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2077-06-20 14:30:16
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कालोबजारी

2077-06-20 10:38:08
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि गुनासो

2077-06-15 09:52:29
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
निर्देशन पालना नगरेको

2077-06-15 10:17:08
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सडक पुलसंग सम्बन्धित गुनासो

2077-07-23 11:25:40
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कर्मचारी अभाव

2077-05-21 12:32:54
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
टेलिकम संग सम्बन्धित गुनासो

2077-05-20 13:07:49
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2077-05-08 14:13:02
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वेबसाइटमा समस्या

2077-05-06 11:55:46
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2077-05-01 16:34:18
View

गुनासोको लागि उपलब्ध च्यानलहरू

Online
Facebook
Twitter
Phone
SMS
Fax

हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोको ताजा अवस्था

3796

कुल प्राप्त गुनासो

2353 (61.99%)

फर्छ्यौट भएको

55 (1.45%)

समाधान भएको

811 (21.36%)

प्रशोधन/अनुसन्धान गरिदै

458 (12.07%)

हेरिएको

119 (3.13%)

नहेरिएको

धेरै गुनासो प्राप्त भएका कार्यालयहरु

412

प्रहरी प्रधान कार्यालय

149

काठमाण्डौं महानगरपालिका

129

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

106

नेपाल दूरसञ्‍चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), केन्द्रीय कार्यालय

103

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

102

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

धेरै गुनासो प्राप्त भएका गुनासो प्रकृतिहरु

190,187,153,147,128,122
  • 190 - सुझाव सम्बन्धी
  • 187 - सडक पुलसंग सम्बन्धित गुनासो
  • 153 - विद्युत सम्बन्धि गुनासो
  • 147 - कर्मचारीसंग सम्बन्धित गुनासो
  • 128 - खानेपानी सम्बन्धित गुनासो
  • 122 - टेलिकम संग सम्बन्धित गुनासो

गुनासो प्राप्त भएका च्यानलहरु

सम्पर्क ठेगाना