Follow us at:

सार्वजनिक गरिएका गुनासो/उजुरीहरु

गुनासो/उजुरी प्रकृति
टेलिकम संग सम्बन्धित गुनासो

2077-05-20 13:07:49
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2077-05-08 14:13:02
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वेबसाइटमा समस्या

2077-05-06 11:55:46
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2077-05-01 16:34:18
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
खानेपानी सम्बन्धित गुनासो

2077-04-28 14:25:55
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
जग्गा जमिन सम्बन्धि गुनासो

2077-04-26 14:04:06
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
लोक सेवा आयोग सम्बन्धि

2077-04-25 21:24:26
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2077-04-27 20:34:49
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
शूल्क, दस्तुर र जरीवानासंग सम्बन्धित गुनासो

2077-05-06 12:59:27
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
बैंक/वित्तीय संस्था तथा सहकारीसंग सम्बन्धित गुनासो

2077-05-06 13:32:48
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
रेडियो तथा टेलिभिजन सम्बन्धि

2077-05-10 12:25:01
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
टेलिकम संग सम्बन्धित गुनासो

2077-05-08 15:26:07
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
जग्गा जमिन सम्बन्धि गुनासो

2077-02-04 08:24:25
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2077-01-30 13:02:10
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
निर्देशन पालना नगरेको

2077-01-12 15:34:43
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
बैंक/वित्तीय संस्था तथा सहकारीसंग सम्बन्धित गुनासो

2076-12-22 09:22:24
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
घुस/रिसवत लेनदेन

2076-11-07 14:14:13
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण

2076-09-07 16:30:29
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सामुदायिक विद्यालय सम्बन्धी गुनासो

2076-09-07 16:18:35
View

गुनासोको लागि उपलब्ध च्यानलहरू

Online
Facebook
Twitter
Phone
SMS
Fax

हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोको ताजा अवस्था

3076

कुल प्राप्त गुनासो

1611 (52.37%)

फर्छ्यौट भएको

138 (4.49%)

समाधान भएको

692 (22.5%)

प्रशोधन/अनुसन्धान गरिदै

559 (18.17%)

हेरिएको

76 (2.47%)

नहेरिएको

धेरै गुनासो प्राप्त भएका कार्यालयहरु

368

प्रहरी प्रधान कार्यालय

141

काठमाण्डौं महानगरपालिका

100

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

97

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

91

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

90

नेपाल दूरसञ्‍चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), केन्द्रीय कार्यालय

धेरै गुनासो प्राप्त भएका गुनासो प्रकृतिहरु

167,156,116,115,102,80
  • 167 - सडक पुलसंग सम्बन्धित गुनासो
  • 156 - सुझाव सम्बन्धी
  • 116 - कर्मचारीसंग सम्बन्धित गुनासो
  • 115 - विद्युत सम्बन्धि गुनासो
  • 102 - टेलिकम संग सम्बन्धित गुनासो
  • 80 - विश्वविद्यालयसँग संबन्धित गुनासो

गुनासो प्राप्त भएका च्यानलहरु

सम्पर्क ठेगाना