Follow us at:

सार्वजनिक गरिएका गुनासो/उजुरीहरु

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वेबसाइटमा समस्या

2077-10-21 12:30:54
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
स्थानीय तह सम्बन्धी गुनासो

2077-09-05 09:29:36
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
भन्सार/राजस्व छली

2077-08-08 12:52:15
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
स्थानीय तह सम्बन्धी गुनासो

2077-08-05 13:41:18
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कालोबजारी

2077-08-05 13:23:46
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सुझाव सम्बन्धी

2077-07-14 17:26:34
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सोधपुछ सम्बन्धी

2077-07-13 16:57:15
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
धम्कि/असूली धन्दा

2077-07-06 12:52:01
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कर्मचारीसंग सम्बन्धित गुनासो

2077-07-02 14:25:31
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सार्वजनिक अपराध सम्बन्धी गुनासो

2077-06-24 11:01:40
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2077-06-20 14:30:16
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कालोबजारी

2077-06-20 10:38:08
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि गुनासो

2077-06-15 09:52:29
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
निर्देशन पालना नगरेको

2077-06-15 10:17:08
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सडक पुलसंग सम्बन्धित गुनासो

2077-07-23 11:25:40
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कर्मचारी अभाव

2077-05-21 12:32:54
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
टेलिकम संग सम्बन्धित गुनासो

2077-05-20 13:07:49
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2077-05-08 14:13:02
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वेबसाइटमा समस्या

2077-05-06 11:55:46
View

गुनासोको लागि उपलब्ध च्यानलहरू

Online
Facebook
Twitter
Phone
SMS
Fax

हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोको ताजा अवस्था

8274

गुनासो पोर्टलमा दर्ता भएको गुनासो

5700 (68.89%)

हेल्लो सरकार कक्षबाट फर्छ्यौट भएको गुनासो

67 (0.81%)

सम्बन्धित निकायबाट समाधान भएको गुनासो

1170 (14.14%)

सम्बन्धित निकायबाट प्रोसोधन/अनुसन्धान हुदै गरेको गुनासो

804 (9.72%)

सम्बन्धित निकायबाट हेरिएको तर कार्य प्रक्रियामा नगएको गुनासो

533 (6.44%)

सम्बन्धित निकायबाट नहेरिएको गुनासो

धेरै गुनासो प्राप्त भएका कार्यालयहरु

1387

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

532

प्रहरी प्रधान कार्यालय

249

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

209

नेपाल दूरसञ्‍चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), केन्द्रीय कार्यालय

195

काठमाण्डौं महानगरपालिका

173

गृह मन्त्रालय

धेरै गुनासो प्राप्त भएका गुनासो प्रकृतिहरु

608,352,336,330,288,278
  • 608 - वेबसाइटमा समस्या
  • 352 - सुझाव सम्बन्धी
  • 336 - कार्यालय अभिलेख/रेकर्ड सम्बन्धि गुनासो
  • 330 - सोधपुछ सम्बन्धी
  • 288 - खानेपानी सम्बन्धित गुनासो
  • 278 - विद्युत सम्बन्धि गुनासो

गुनासो प्राप्त भएका च्यानलहरु

सम्पर्क ठेगाना