follow us :

सार्वजनिक गरिएका गुनासोहरु

गुनासो पोर्टल

Online
Facebook
Twitter
Phone
SMS
Fax

हेलो सरकार मा प्राप्त गुनासोको ताजा अवस्था

45

कुल प्राप्त गुनासो

0

फर्छ्यौट भएको

0

समाधान भएको

5

हेरिएको

38

नहेरिएको

2

प्रशोधन/अनुसन्धान गरिदै

धेरै गुनासो प्राप्त भएका ६ मन्त्रालय

4

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

3

गृह मन्त्रालय

3

प्रहरी प्रधान कार्यालय

2

यातायात व्यवस्था विभाग

2

शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र

1

स्वास्थ्य बिमा बाेर्ड
सम्पर्क ठेगाना