Follow us at:

सार्वजनिक गरिएका गुनासो/उजुरीहरु

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2079-03-32 08:33:49
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2079-03-28 14:22:12
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2079-03-22 10:07:19
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2079-03-10 09:48:32
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2079-03-08 16:35:56
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
खानेपानी सम्बन्धित गुनासो

2079-03-06 09:48:32
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
निर्माणकार्यमा अनियमितता

2079-03-05 11:35:40
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
विद्युत सम्बन्धि गुनासो

2079-03-05 11:55:13
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सोधपुछ सम्बन्धी

2079-03-03 09:06:47
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
घुस/रिसवत लेनदेन

2079-03-03 09:10:41
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान

2079-02-18 07:38:30
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
खानेपानी सम्बन्धित गुनासो

2079-02-02 10:51:30
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
विश्वविद्यालयसँग संबन्धित गुनासो

2079-01-22 15:52:35
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सडक पुलसंग सम्बन्धित गुनासो

2079-01-17 12:42:10
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
प्रभावित व्यक्ति/परिवारले क्षेतिपूर्ति नपाएको

2079-01-06 16:13:26
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
यातायात व्यवस्था कार्यालयसंग सम्बन्धित गुनासो

2078-12-14 15:32:29
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वेबसाइटमा समस्या

2078-11-21 11:32:43
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
विद्युत सम्बन्धि गुनासो

2078-11-16 13:15:44
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वेबसाइटमा समस्या

2078-09-22 14:12:45
View

गुनासोको लागि उपलब्ध च्यानलहरू

Online
Facebook
Twitter
Phone
SMS
Fax

हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोको ताजा अवस्था

22179

गुनासो पोर्टलमा दर्ता भएको गुनासो

13767 (62.07%)

हेलो सरकार कक्षबाट फर्छ्यौट भएको गुनासो

188 (0.85%)

सम्बन्धित निकायबाट समाधान भएको गुनासो

3448 (15.55%)

सम्बन्धित निकायबाट प्रोसोधन/अनुसन्धान हुदै गरेको गुनासो

2357 (10.63%)

सम्बन्धित निकायबाट हेरिएको तर कार्य प्रक्रियामा नगएको गुनासो

2419 (10.91%)

सम्बन्धित निकायबाट नहेरिएको गुनासो

धेरै गुनासो प्राप्त भएका कार्यालयहरु

2301

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

1540

प्रहरी प्रधान कार्यालय

933

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

577

यातायात व्यवस्था विभाग

527

नेपाल दूरसञ्‍चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), केन्द्रीय कार्यालय

492

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

धेरै गुनासो प्राप्त भएका गुनासो प्रकृतिहरु

1695,1036,942,881,733,675
  • 1695 - वेबसाइटमा समस्या
  • 1036 - सोधपुछ सम्बन्धी
  • 942 - कार्यालय अभिलेख/रेकर्ड सम्बन्धि गुनासो
  • 881 - विद्युत सम्बन्धि गुनासो
  • 733 - सुझाव सम्बन्धी
  • 675 - खानेपानी सम्बन्धित गुनासो

गुनासो प्राप्त भएका च्यानलहरु

सम्पर्क ठेगाना