Follow us at:

सार्वजनिक गरिएका गुनासो/उजुरीहरु

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वेबसाइटमा समस्या

2078-09-22 14:12:45
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सुझाव सम्बन्धी

2078-09-09 14:16:24
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग

2078-08-06 16:37:53
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
छाडा चौपाया सम्बन्धि गुनासो

2078-08-05 09:12:23
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कर्मचारी माथिको भेदभाव

2078-09-07 11:19:21
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
स्वास्थ्य चौकी/अस्पतालसंग सम्बन्धी

2078-07-04 08:28:13
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
प्राकृतिक श्रोतको अतिक्रमण

2078-05-18 14:30:45
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कालोबजारी

2078-05-04 17:25:19
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
फुटपाथ/ जेब्राक्रस नभएको

2078-04-31 16:14:48
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
महामारी फैलिएको

2078-03-02 10:22:05
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कर्मचारीको अनुसासन/आचरण

2078-02-28 14:38:27
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
विद्यार्थी सम्बन्धि

2077-11-06 12:32:38
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वेबसाइटमा समस्या

2077-10-21 12:30:54
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
स्थानीय तह सम्बन्धी गुनासो

2077-09-05 09:29:36
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
भन्सार/राजस्व छली

2077-08-08 12:52:15
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
स्थानीय तह सम्बन्धी गुनासो

2077-08-05 13:41:18
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कालोबजारी

2077-08-05 13:23:46
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सुझाव सम्बन्धी

2077-07-14 17:26:34
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सोधपुछ सम्बन्धी

2077-07-13 16:57:15
View

गुनासोको लागि उपलब्ध च्यानलहरू

Online
Facebook
Twitter
Phone
SMS
Fax

हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोको ताजा अवस्था

16084

गुनासो पोर्टलमा दर्ता भएको गुनासो

10316 (64.14%)

हेल्लो सरकार कक्षबाट फर्छ्यौट भएको गुनासो

328 (2.04%)

सम्बन्धित निकायबाट समाधान भएको गुनासो

2402 (14.93%)

सम्बन्धित निकायबाट प्रोसोधन/अनुसन्धान हुदै गरेको गुनासो

1410 (8.77%)

सम्बन्धित निकायबाट हेरिएको तर कार्य प्रक्रियामा नगएको गुनासो

1628 (10.12%)

सम्बन्धित निकायबाट नहेरिएको गुनासो

धेरै गुनासो प्राप्त भएका कार्यालयहरु

1948

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

1043

प्रहरी प्रधान कार्यालय

599

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

428

नेपाल दूरसञ्‍चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), केन्द्रीय कार्यालय

386

यातायात व्यवस्था विभाग

325

काठमाण्डौं महानगरपालिका

धेरै गुनासो प्राप्त भएका गुनासो प्रकृतिहरु

1203,724,692,603,555,497
  • 1203 - वेबसाइटमा समस्या
  • 724 - सोधपुछ सम्बन्धी
  • 692 - कार्यालय अभिलेख/रेकर्ड सम्बन्धि गुनासो
  • 603 - विद्युत सम्बन्धि गुनासो
  • 555 - सुझाव सम्बन्धी
  • 497 - सडक पुलसंग सम्बन्धित गुनासो

गुनासो प्राप्त भएका च्यानलहरु

सम्पर्क ठेगाना