Follow us at:

सार्वजनिक गरिएका गुनासो/उजुरीहरु

गुनासो/उजुरी प्रकृति
यातायातका साधनको बिषयमा गरिने गुनासो

2079-12-06 15:30:34
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासंग सम्बन्धित गुनासो

2079-10-17 15:06:38
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
फुटपाथ/ जेब्राक्रस नभएको

2079-09-07 10:02:50
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
टेलिकम संग सम्बन्धित गुनासो

2079-06-20 14:27:41
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2079-05-22 12:53:28
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
विद्युत सम्बन्धि गुनासो

2079-05-21 18:02:24
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कर्मचारी माथिको भेदभाव

2079-04-16 14:38:50
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2079-04-15 12:34:38
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासंग सम्बन्धित गुनासो

2079-04-11 20:59:44
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2079-04-08 07:57:42
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2079-03-32 08:33:49
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2079-03-28 14:22:12
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2079-03-22 10:07:19
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2079-03-10 09:48:32
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2079-03-08 16:35:56
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
खानेपानी सम्बन्धित गुनासो

2079-03-06 09:48:32
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
निर्माणकार्यमा अनियमितता

2079-03-05 11:35:40
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
विद्युत सम्बन्धि गुनासो

2079-03-05 11:55:13
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
घुस/रिसवत लेनदेन

2079-03-03 09:10:41
View

गुनासोको लागि उपलब्ध च्यानलहरू

Online
Facebook
Twitter
Phone
SMS
Fax

हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोको ताजा अवस्था

27960

गुनासो पोर्टलमा दर्ता भएको गुनासो

17027 (60.9%)

हेलो सरकार कक्षबाट फर्छ्यौट भएको गुनासो

259 (0.93%)

सम्बन्धित निकायबाट समाधान भएको गुनासो

4883 (17.46%)

सम्बन्धित निकायबाट प्रोसोधन/अनुसन्धान हुदै गरेको गुनासो

3705 (13.25%)

सम्बन्धित निकायबाट हेरिएको तर कार्य प्रक्रियामा नगएको गुनासो

2086 (7.46%)

सम्बन्धित निकायबाट नहेरिएको गुनासो

धेरै गुनासो प्राप्त भएका कार्यालयहरु

2659

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

2139

प्रहरी प्रधान कार्यालय

1254

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

826

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

662

यातायात व्यवस्था विभाग

630

नेपाल दूरसञ्‍चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), केन्द्रीय कार्यालय

धेरै गुनासो प्राप्त भएका गुनासो प्रकृतिहरु

2026,1223,1209,1160,858,844
  • 2026 - वेबसाइटमा समस्या
  • 1223 - सोधपुछ सम्बन्धी
  • 1209 - कार्यालय अभिलेख/रेकर्ड सम्बन्धि गुनासो
  • 1160 - विद्युत सम्बन्धि गुनासो
  • 858 - खानेपानी सम्बन्धित गुनासो
  • 844 - सुझाव सम्बन्धी

गुनासो प्राप्त भएका च्यानलहरु

सम्पर्क ठेगाना